Ontwikkeling van mensen en organisaties

De Ontwikkelgroep

Hoe geef je leiding in een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is? Wat is er nodig om mensen te verbinden en teams in beweging te brengen? Hoe geef je sturing aan veranderingen binnen de organisatie? Essentiële vragen die de kern raken van waar het echt over moet gaan wanneer je een transitie wilt doormaken.

Als De Ontwikkelgroep bieden wij fundamentele ondersteuning bij het ontwikkelen van mensen en organisaties. Of het nou gaat om (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling, strategie, identiteit of crisismanagement. Altijd in nauwe samenwerking met de betrokken mensen binnen de organisatie.

Leidinggevenden, managementteams, raden van bestuur en toezichthouders zetten ons in als coach of sparringpartner; vragen ons voor de ontwikkeling en uitvoering van strategie- en leiderschapstrajecten, of als co-creator van uiteenlopende projecten.

Ontwikkelen

Ontwikkelen gaat in de eerste plaats over de bereidheid om met elkaar te zoeken naar het antwoord op de vraag: ‘wat is er nodig om verandering te brengen in de dingen waar we tegenaan lopen?’ Wij definiëren pas een aanpak als we weten wat de echte ontwikkelvraag van een organisatie is. 

Daarna gaan we ontwikkelen. De ene keer vraagt dat om een traject met een groep mensen uit de organisatie om samen de diepte in te gaan. Soms zeggen we: we doen een aantal teamtrainingssessies en dan zijn jullie al een heel eind verder en kun je het daarna zelf. Of er komt een andere aanpak uit. Wij leveren altijd maatwerk.

Gezamenlijkheid is hierbij heel belangrijk. Er moeten trekkers zijn binnen de organisatie die zich medeverantwoordelijk voelen voor wat we samen doen. We eisen dus ook wel wat. En, we boeken resultaat.

Ontwikkelaars

Wij, Roek Lips en Mientje Fluyt, zijn de initiatiefnemers van De Ontwikkelgroep. Wij kennen uit eigen ervaring zowel de uitdagingen en het succes als de eenzaamheid en beproevingen van mensen in leiderschapsrollen. Het heeft ons gevormd tot wie we zijn en hoe we dingen aanpakken. En we blijven onszelf ontwikkelen.

Onder de vlag van De Ontwikkelgroep werken wij samen met diverse professionals die zich hebben bewezen in hun vak. Met elkaar bieden wij de senioriteit en uiteenlopende expertises van een groot bureau en de persoonlijke betrokkenheid van een klein bureau.

Portfolio

Als De Ontwikkelgroep werken we voor kleine en grote organisaties, directieteams, raden van bestuur, toezichthouders en managementteams. Onze intentie is om de kern te raken waar het echt over mag en moet gaan. Zo eenvoudig mogelijk. We bieden altijd maatwerk. Die veelzijdigheid is onze kracht en terug te vinden in ons portfolio.

Nieuwe Leiders

“Onze tijd heeft alle kenmerken van een overgangsfase. Er is een beweging gaande van mensen, organisaties die het anders willen. De roep om ‘purpose’, maatschappelijke relevantie en zingeving groeit. Maar wat betekent dat?”

Nieuwe Leiders is een project van Roek Lips van De Ontwikkelgroep over zinvol leven, leiderschap en in transitie zijn. Roek: “Ik ben op zoek gegaan. Met mijn camera. Naar mensen, inzichten en levenslessen die ons kunnen inspireren en houvast geven in deze tijd van transitie.”

Werken bij

We zijn een groep mensen die allemaal een eigen bedrijf hebben en vanuit die verschillende expertise vormen we samen De Ontwikkelgroep. We ontwerpen ontwikkelprogramma’s voor zowel profit als non profit organisaties. Creativiteit, wendbaarheid, enthousiasme en ervaring zijn woorden die goed bij ons passen. Bij jou ook?

Laat het weten! Kennismaken kan altijd.

Verhuur ruimtes

Zoek je een fijne plek om intervisie of een training te geven, te vergaderen of een presentatie te geven? Een ruimte voor een kleinere bijeenkomst met vier personen? Een coachruimte? Een werkplek?

Dat kan in ons pand uitstekend. Op één minuut lopen van het station van Hilversum.