Ontwikkelen, ontmoeten en ontdekken

Ontwikkelen

De Ontwikkelgroep richt zich op transitie van mensen en organisaties én concepten die dit kunnen ondersteunen. Wij adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van strategie, (persoonlijk) leiderschap, reputatie en identiteit. Ons vak is om samen met mensen verbinding en beweging te brengen.

Als bedrijf zijn we niet makkelijk in een hokje te plaatsen. Veelzijdigheid is onze kracht. Onze intentie is om de kern te raken waar het echt over mag en moet gaan. Zo eenvoudig mogelijk.

De Ontwikkelgroep - Werkwijze

Werkwijze

Wij gaan graag op onderzoek en leveren altijd maatwerk.

Als bedrijf zijn we niet makkelijk in een hokje te plaatsen. Die veelzijdigheid is onze kracht. Wij gaan graag op onderzoek en leveren maatwerk aan de hand van de vragen die ons worden gesteld. Altijd in gezamenlijkheid met betrokken mensen binnen de organisatie van de opdrachtgever.

We stellen scherp waar beweging nodig is, confronteren onze opdrachtgevers met (onbewuste) patronen en denkbeelden en dagen hen uit om die te doorbreken. Als het moeilijk wordt, staan we naast hen. Onze interventies leiden tot andere gesprekken en inzichten. Ze spiegelen, schuren, confronteren én inspireren.

Om dat te bereiken zetten we ook graag middelen in zoals film of theater. Zodat de inhoud van de trajecten die we doen ook op een andere laag binnenkomt. De muze is belangrijk en de uitvoering mag ook mooi zijn.

De Ontwikkelgroep - Ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap

Leiderschap

Ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap.

Vanuit welke grondhouding sta je in je werk en leven? Hoe verhoud je je steeds weer tot de omgeving waarin en waarvoor je werkt? Hoe doorbreek je (oude) patronen? Het appèl op mensen in een leidinggevende rol is groot. Blijven ontwikkelen is daarom cruciaal voor elke leider die zichzelf en de organisatie waarbinnen hij of zij werkt, serieus neemt.

Wij ontwerpen leiderschapstrajecten, waarin we aandacht besteden aan wat deze tijd vraagt van leidinggevenden. We sluiten aan op de actualiteit van de organisatie én reiken manieren aan om uit de waan van de dag te leren stappen. Daarbij dagen we je uit om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Echt gaan staan, keuzes durven maken, verantwoordelijkheid nemen én de consequenties. Dat zijn belangrijke resultaten van onze leiderschapstrajecten.

De Ontwikkelgroep - Ontwikkelen van strategie en identiteit

Strategie

Ontwikkelen van strategie en identiteit

Je hebt als organisatie duidelijke doelen geformuleerd, maar hoe geef je sturing aan het bereiken van die doelen? Hoe ontwikkel je een inspirerende strategie die daaraan bijdraagt?

Wij werken graag mee aan het realiseren van een aantrekkelijke strategie die recht doet aan alle talenten binnen de organisatie. Zonder de moeilijke onderwerpen uit de weg te gaan en met de mensen die een ander geluid kunnen laten horen. Met balans tussen masculiene en feminiene kwaliteiten en aandacht voor diversiteit en inclusie. Zo ontstaat er een gevarieerde strategie die werkbaar en wendbaar is.

De Ontwikkelgroep - Ontwikkelen van teams

Teams

Ontwikkelen van teams

Teams zijn er in veel soorten en maten, met verschillende opdrachten. Wat ze gemeen hebben, is dat ze een groep vormen van verschillende talenten en persoonlijkheden. Soms is het nodig om te reflecteren op de samenwerking of de kwaliteiten die er al zijn te versterken. Omdat er een conflict speelt, of omdat er een nieuwe koers bepaald moet worden.

Wij worden graag gevraagd om gezamenlijk met alle teamleden stappen te maken. Daarvoor hebben we een veelzijdigheid aan expertise in huis die we op maat kunnen leveren voor ieder team.

De Ontwikkelgroep - Ontwikkelen van issue en crisismanagement

Crisismanagement

Ontwikkelen van issue en crisismanagement

En dan staat toch ineens die journalist voor de deur. Het is tegenwoordig lastig om zaken die minder goed gaan uit de publiciteit te houden. Dat is op zich niet erg. Als je op dat moment het juiste weet te doen. Je durft te gaan staan als dat nodig is. Ook als het op een onverwacht moment komt.

Wij helpen organisaties met issue- en crisismanagement. Leren hoe je in lastige situaties verbinding houdt met je stakeholders en als het echt mis is gegaan, werken we aan herstel van reputatie. Dat doen we ook preventief, omdat je maar beter voorbereid kunt zijn.

De Ontwikkelgroep - Ontwikkelen van evenementen en inspiratie

Evenementen

Ontwikkelen van inspiratiesessies en evenementen.

Samen werken, presteren en je als persoon of organisatie verder ontwikkelen, kan niet zonder inspiratie. Grote of kleinere evenementen zijn een mooie manier om verbinding te brengen, samenwerking te bevorderen en leiderschap te ontwikkelen. Of natuurlijk om succes te vieren. Wij ontwerpen, produceren en regisseren evenementen die beweging brengen.

Zo organiseerden we in samenwerking met TheaterMakers Radio Kootwijk een startdag voor een leiderschapstraject; zetten we een inspiratie tweedaagse voor een directieteam op en produceerden we een ‘online hart onder de riemprogramma’ voor een zorgorganisatie. Ook het regisseren van een talkshow, waarbij de directeur door ons als host werd opgeleid, was een schot in de roos. We denken graag samen na over de geschikte vorm en invulling.