De Ontwikkelgroep portfolio

Portfolio

Als De Ontwikkelgroep werken we voor kleine en grote organisaties, directieteams, raden van bestuur, toezichthouders en managementteams. Onze intentie is om de kern te raken waar het echt over mag en moet gaan. Zo eenvoudig mogelijk. We bieden altijd maatwerk en die veelzijdigheid is onze kracht.

De Ontwikkelgroep - Portfolio - Koninklijke Auris Groep

Leiderschapsontwikkeling

‘De Ontwikkelgroep vormde voor ons een waardevolle samenwerkingspartner in het ontwerpen van een leertraject voor de teammanagers. Hun expertise in ‘collectief leren’; de werkwijze om het al co-creërend vorm te geven met ons; de wijze waarop het leertraject werd begeleid; de flexibiliteit om in de corona tijd het aanbod online te doen en de creativiteit in de aanpak, waren belangrijk voor ons in het maken van een volgende stap op weg naar een lerende organisatie’. 

Hermien Hendrikx,
voorzitter RvB Koninklijke Auris Groep

De Ontwikkelgroep - Portfolio - Vitesse

Reputatie- en crisismanagement

‘In de emotionele bedrijfstak van betaald voetbal werd er naast mijn bedrijfskundige kennis veel van mij gevraagd, zeker in een periode van crisis. Roek Lips ondersteunde mij op een hele prettige manier bij het verhelderen van mijn plannen aan zowel de medewerkers van Vitesse, aan onze fans, onze sponsoren en de media. De inzet van zijn adequate kennis resulteerde in het succesvol sturen van de club in een moeilijke periode’. 

Joost de Wit,
Algemeen directeur Vitesse Arnhem 

De Ontwikkelgroep - Portfolio - Alrijne zorggroep

Strategieontwikkeling

’Samen met De Ontwikkelgroep hebben we gewerkt aan het herijken van onze strategie. Dat hebben we onorthodox gedaan door op veel verschillende manieren en dwars door onze organisatie heen de dialoog te voeren over de essentiële onderwerpen. De inspirerende aanpak, de inhoudelijk goed aansluitende sprekers, de verrassende en effectieve werkvormen en de sterke betrokkenheid van De Ontwikkelgroep hebben geleid tot een sterke basis voor de nieuwe strategie’.

Yvonne Wilders,
voorzitter RvB Alrijne Zorggroep

De Ontwikkelgroep - Portfolio
De Ontwikkelgroep - Portfolio
De Ontwikkelgroep - Portfolio
De Ontwikkelgroep - Portfolio

Opdrachtgevers

Organisaties waar wij verder voor werken en hebben gewerkt:

Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Aidsfonds, Andersson Elffers Felix (AEF), Avans Hogeschool, Berlage Lyceum, Bovenij Ziekenhuis, CCCP media, CNV, CRMLink, CVO ‘t Gooi, Deventer Ziekenhuis, Eredivisie, Etty Hillesum College, Fontys Hogeschool, Fred Foundation, GGD Amsterdam, Giro 555, Het Nederlandse Rode Kruis, Hogeschool Rotterdam, Holy Fools, ID&T, Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, KPN, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Bibliotheek, Landstede Groep, Meander Medisch Centrum, Meelunie, Million Faces, Ministerie van Economische Zaken, Nationaal Register, Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Nyenrode, Openbaar Ministerie, Oracle, Philips, Sint Maarten Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, Stackstate, Universiteit van Nederland, VRT, Vathorst College, Vitesse, Wellantcollege, Xebia, Xtra, Zaam, Zorggroep Apeldoorn, Zorggroep.