De Ontwikkelgroep portfolio

Portfolio

De Ontwikkelgroep werkt voor kleine en grote merken, organisaties, directieteams, raden van bestuur, toezichthouders en managementteams.

NUOVO Scholengroep

De vraag

Wij willen de hele organisatie betrekken bij de herijking van ons Strategisch Beleidskader. Hoe doen we dit op een manier die inspirerend is, betrokkenheid vergroot en echt leidt tot onderwijs dat toekomstbestendig is?

Onze aanpak

Dit doen we met:

  • een door De Ontwikkelgroep ontwikkelde ‘identiteitssessie’;
  • onze cartoontekenaar die de hele reis vastlegt;
  • werkateliers waaraan mensen vanuit verschillende scholen deelnemen;
  • een ‘verrijkingssessie’ met stakeholders
  • en met werkvormen waar ook leerlingen hun feedback geven.

Deze hele opzet hebben we al co-creërend met mensen van NUOVO vormgegeven. Het Strategisch Beleidskader dat op deze manier tot stand is gekomen, inspireert, geeft richting en blijft dynamisch.

Vilans

De vraag

We willen als leidende coalitie graag ‘gespiegeld’ worden op houding en gedrag om beter sturing te geven aan de ingezette koers.

Onze aanpak

Wij sluiten aan bij reguliere overleggen en spiegelen de wijze waarop er met elkaar wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Daarnaast voeren we individuele gesprekken. Daarin bieden we ondersteuning bij het reflecteren op eigen houding en gedrag en adviseren hoe daar waar nodig beweging kan ontstaan.

De Ontwikkelgroep - Portfolio - Alrijne zorggroep

Alrijne Zorggroep

De vraag

Na een fusie staan we nu voor de uitdaging een nieuwe strategie voor de hele zorggroep te ontwikkelen. Kunnen jullie ons hierin eigentijdse ondersteuning bieden?

Onze aanpak

We hebben strategiedagen georganiseerd waaraan ruim 100 mensen uit de gehele organisatie deelnamen. Verplegend personeel, medisch specialisten, staf, bestuur, patiëntenraden, ondersteunende diensten en stakeholders. Hierna zijn divers samengestelde themagroepen met de uitwerking aan de slag gegaan.

Zij hebben vervolgens de resultaten op inspirerende en inhoudelijk sterke wijze gepresenteerd. Er is een young board opgericht om te spiegelen op de inhoud. Inmiddels zijn de adviesrondes zijn geweest en is de strategie is een feit. Prachtig om te ervaren hoe met elkaar met lef en oprechte aandacht een proces is vormgegeven dat bijdraagt aan een duurzame samenwerking.

Nu gaan we aan de slag met de implementatie.

De Ontwikkelgroep - Portfolio - 4e gymnasium

Het 4e gymnasium

De vraag

Onze school is volop in ontwikkeling. We willen het eigenaarschap echt beleggen bij de mensen in de school. Kunnen jullie ons daarbij ondersteunen?

Onze aanpak

De mensen in de school leren zelf de regie te nemen op een manier die én bijdraagt aan de koers van de school én ruimte geeft om met elkaar te onderzoeken wat de beste weg is. In de wetenschap dat het niet in beton gegoten mag worden.

In ‘train the trainer’ bijeenkomsten leren we mensen leiding te nemen en te geven en sturing te geven aan groepen in ontwikkeling.

In intervisiebijeenkomsten bespreken we casuïstiek en ook daarin leren we een aantal mensen deze bijeenkomsten zelf te gaan begeleiden. Zodat het ook echt onderdeel wordt van de manier van werken van het 4e gymnasium.

De Ontwikkelgroep - Portfolio - KNB - Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

KNB

De vraag

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bestaat 175 jaar. Kunnen jullie ons adviseren hoe we een passend event kunnen ontwikkelen waarbij we onze leden op verrassende wijze betrekken bij de actuele ontwikkelingen in het notariaat?

Onze aanpak

In het geheim hebben we de voorzitter getraind in de vaardigheden van een tv-presentator. In plaats van een speech was er tot ieders verrassing een professionele talkshow opgetuigd met spraakmakende gasten, actuele onderwerpen en topentertainment, met een staande ovatie als resultaat. Het gehele project hebben we ontwikkeld in nauwe samenspraak met een voor deze gelegenheid speciaal samengestelde redactie van mensen die in het complot zaten.

De Ontwikkelgroep - Portfolio - Zorggroep Sint Maarten

Zorggroep Sint Maarten

De vraag

Een grote zorggroep met verschillende verpleegtehuizen. Een nieuwe Raad van Bestuur en veel wisselingen in de directie en management na een ingrijpende reorganisatie.

‘Met welke aanpak kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe Raad van Bestuur en het management zodanig gaan samenwerken dat we met elkaar een nieuwe cultuur laten ontstaan? Hoe kunnen we daarbij zelf het voorbeeld zijn voor de organisatie?’

Onze aanpak

In antwoord op deze vraag schetst De Ontwikkelgroep de contouren van een leiderschapstraject genaamd ‘De Expeditie’. Samen met de Raad van Bestuur en de managers krijgt dit programma volledig vorm. De uitvoering vindt plaats in fasen, zodat we kunnen blijven aansluiten bij wat er op dat moment nodig is om de volgende stap te zetten.

Xebia

De vraag

Ontwikkeling eigen regie als basis voor volgende groeifase.

Een zeer succesvol IT-bedrijf groeit en bloeit. Daardoor dient de volgende vraag zich aan:

‘Hoe zorg ik er ervoor dat de organisatie verder kan groeien en de mensen meer zelf de regie nemen, zodat ik als oprichter ruimte krijg voor nieuwe ontwikkelingen?’

Onze aanpak

De Ontwikkelgroep werkt op frequente basis met de directeur/eigenaar. We spiegelen, confronteren en ondersteunen. We nemen ervaringen door en bespreken hoe hij belemmeringen kan wegnemen. Met als resultaat dat de verantwoordelijkheid daar komt te liggen waar deze hoort en er steeds meer vertrouwen ontstaat.

Het ondernemerschap en eigenaarschap van de andere leiders en medewerkers neemt zichtbaar toe. Dat draagt bij aan hun intrinsieke motivatie en creëert ruimte voor de directeur/eigenaar om zichzelf weer verder te ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam

De vraag

Transitie in ‘leidinggeven aan leren’

Een toonaangevende hbo-instelling maakt een grote transitie door in de manier van leidinggeven aan leren: van extrinsiek gemotiveerd naar waardengedreven. Dat vraagt van iedereen binnen de organisatie een andere manier van werken en uitdragen. Het levert een uitgebreide leiderschaps- en ontwikkelingsvraag op:

‘Ontwikkel een management development jaarprogramma waarin het persoonlijke- en professionele leren van de onderwijsmanager centraal staat, gekoppeld aan de transitie die we als organisatie hebben ingezet.’

Onze aanpak

De Ontwikkelgroep creëert en implementeert een programma dat:

  • voldoende ruimte biedt voor cocreatie, zodat de onderwijsmanagers geen consument zijn, maar actief erbij betrokken worden en willen zijn;
  • aansluit bij de actualiteit die speelt;
  • een inspirerende verbinding vormt tussen theorie en de praktijk;
  • bijdraagt aan het bouwen van een Community of Practice met elkaar.

NWO

De vraag

Versterken van persoonlijke zichtbaarheid en presentatie

Wetenschap is een belangrijk Nederlands exportproduct. Verschillende ministeries hebben dit hoog op de agenda staan en dat leidt tot de vraag:

‘Hoe kunnen onze topwetenschappers hun zichtbaarheid vergroten, meer het podium pakken en voor een groot publiek hun verhaal begrijpelijk vertellen?’

Onze aanpak

De Ontwikkelgroep stelt een masterclass samen om inzichten te delen in een inspirerende omgeving. Daarnaast werken wij met de deelnemers op individuele basis aan het verbeteren van hun performance en het versterken van hun persoonlijke vaardigheden.

Wij zetten daarbij actief ons netwerk en onze ervaring in om het bereik van de deelnemers te vergroten.

Meel Unie

De vraag

Bedrijfsevenement met profilering van leiderschap

Een groot bedrijf aan de Amsterdamse Zuidas wil zijn honderdjarig jubileum vieren op eigenzinnige wijze.

‘Wij zoeken een partij die ons hierin ondersteunt en met creatieve ideeën komt die laten zien dat wij met onze tijd meegaan.’

Onze aanpak

De Ontwikkelgroep werkt het plan uit en begeleidt een professionele talkshow. Wij trainen de CEO van het bedrijf om zelf als host van het programma op te treden.

Op deze wijze onderstreept hij zijn leiderschap en laat hij zien hoe belangrijk het is dat je als leider van een organisatie de juiste vragen stelt en goed luistert. Samen met de boeiende keuze van de gasten levert het een gedenkwaardig evenement op.

Relaties

De Ontwikkelgroep werkt voor kleine en grote merken en organisaties. Klanten waar we voor hebben gewerkt:

Andersson Elffers Felix (AEF), Berlage Lyceym, Bovenij Ziekenhuis, CederGroep, CNV, Deventer Ziekenhuis, GGD Amsterdam, Het Nederlandse Rode Kruis, Hogeschool Rotterdam, Normec Foodcare, Vathorst College, Vitesse, Xebia, Zaam, VRT, Nationaal Register, CRMLink, ID&T, Million Faces, Holy Fools, Fred Foundation, CVO ‘t Gooi, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Aidsfonds, Avans Hogeschool, Eredivisie, CCCP media, Fontys Hogeschool, Giro 555, Koninklijke Bibliotheek, KPN, Meander Medisch Centrum, Meelunie, Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Nyenrode, Openbaar Ministerie, Oracle, Philips, Sint Maarten Zorggroep, Stackstate, Universiteit van Nederland, Wellantcollege, Xtra

En klanten waarvan we de naam uit discretie hier niet kunnen noemen.

De Ontwikkelgroep ontwikkelt momenteel voor: Zorggroep Apeldoorn, Koninklijke Auris groep, De Haagse Scholen, Landstede scholengroep, Alrijne Zorggroep en KNB.